Działania i więcej

 • 35458964
 • Activity (2).jpg
 • 35459829
 • 35459166
 • 35459640
 • 35459421
 • 35458939
 • 35459745
 • 35459793
 • 35459661
 • 35459147
 • 35459180
 • 35459255
 • 35459287
 • 35459328
 • 35459011
 • 35459025

35460895
ANIMACJA I MINI-CLUB


Zespó? animatorów sk?ada si? z do?wiadczonych, wieloj?zycznych specjalistów, którzy organizuj? ró?norodne codzienne zaj?cia rekreacyjne dla dzieci i doros?ych. Typowy dzie? sk?ada si? z porannej sesji ?wicze?, aerobiku i / lub si?owni wodnych oraz ró?nych gier dla dzieci w Mini-Clubie .

35461239
WIECZORNA ROZRYWKA

Nasz zespó? animatorów codziennie zapewnia wieczorn? rozrywk?. Obejmuje to: pokazy, muzyczne wieczory, gry i quizy oraz Cretan Folklore Night, która odbywa si? raz w tygodniu.

Nie zapominajmy o Godzinie Dyskoteki. Ta?cz i ciesz si? chwilami bez opieki do pó?nocy.

35461644
WYNAJĄĆ ŁÓDŹ

Wynajmij łódź z naszej Platform Beach. Ciesz się wspaniałą jazdą i odkryj wspaniałe plaże. Każdy może być "kapitanem", ponieważ nie ma obowiązku bycia posiadaczem licencji w celu przejęcia statku.

www.bluewaterclub.gr | +30 6981084445

35461848
QUAD SAFARI PENINSULA

Wyró?nij swoje wakacje dzi?ki odwa?nym do?wiadczeniom w terenie. ?wietny sposób na odkrywanie wyspy! Odkryj okoliczne wioski, wyj?tkowe naturalne scenerie i wybierz si? w surowy, krete?ski krajobraz!


www.quadsafaripeninsula.gr | +306947312942