Działania i więcej

  • Activity (2).jpg

ANIMACJA I MINI-CLUB


Zespó? animatorów sk?ada si? z do?wiadczonych, wieloj?zycznych specjalistów, którzy organizuj? ró?norodne codzienne zaj?cia rekreacyjne dla dzieci i doros?ych. Typowy dzie? sk?ada si? z porannej sesji ?wicze?, aerobiku i / lub si?owni wodnych oraz ró?nych gier dla dzieci w Mini-Clubie .

WIECZORNA ROZRYWKA

Nasz zespó? animatorów codziennie zapewnia wieczorn? rozrywk?. Obejmuje to: pokazy, muzyczne wieczory, gry i quizy oraz Cretan Folklore Night, która odbywa si? raz w tygodniu.

Nie zapominajmy o Godzinie Dyskoteki. Ta?cz i ciesz si? chwilami bez opieki do pó?nocy.

WYNAJĄĆ ŁÓDŹ

Wynajmij łódź z naszej Platform Beach. Ciesz się wspaniałą jazdą i odkryj wspaniałe plaże. Każdy może być "kapitanem", ponieważ nie ma obowiązku bycia posiadaczem licencji w celu przejęcia statku.

www.bluewaterclub.gr | +30 6981084445

QUAD SAFARI PENINSULA

Wyró?nij swoje wakacje dzi?ki odwa?nym do?wiadczeniom w terenie. ?wietny sposób na odkrywanie wyspy! Odkryj okoliczne wioski, wyj?tkowe naturalne scenerie i wybierz si? w surowy, krete?ski krajobraz!


www.quadsafaripeninsula.gr | +306947312942